ThermoWood®

Tepelně upravené dřevěné materiály a jejich povrchová úprava.

Předkládá základní odstínovou řadu lazur vyvinutých pro kolorování tepelně upraveného dřeva ThermoWood®. Čisté receptury zohledňují jeho výchozí tmavohnědou barvu. Pro předmětnou povrchovou úpravu ( Aplikační postup č.4 - viz. odstavec níže, venkovní lazura) byl vybrán borovicový masiv dodaný firmou Lunawood OY (www.lunawood.fi), zpracovaný technologií ThermoWood® při 212 °C.

Kolorování vnitřních ploch vyžaduje volbu olejů určených pro vnitřní prostředí. Dokončení takové povrchové úpravy je doménou vosků, které ponechávají dřevo v přirodní podobě. Pro vnitřní povrchové úpravy jsou k dispozici samostatné Aplikační postupy.

Aplikační postup č. 3 (viz. odstavec níže) se odlišuje zařazením tzv. bělíci vrstvy, která částečně potlačí původní tmavohnědou barvu. Dostupná odstínová škála se tak rozšiřuje o další, zejména "nepřírodní" odstíny, tj. např. modrý příp. světle šedý aj. Kromě toho lze získat také některé rustikální efekty.

Většina odstínů je však vzorována dle specifikace projekčního ateliéru, který předpokládá využití materiálu ThermoWood® v celkovém výtvarném konceptu stavebního díla.

"V zásadě je Thermowood analogií k běžnému dřevu ve smyslu jeho chování k nátěrovým systémům, ačkoliv tepelné působení mění některé jeho vlastnosti týkající se vzájemného působení „dřevo + povrchová úprava“. Snížením rovnovážné vlhkosti tepelně upravené dřeviny se vylepšuje její stabilita, čímž se redukuje náchylnost k tvorbě prasklin a odlupování lakového filmu. Vodouředitelné nátěrové hmoty vyžadují mírně delší absorpční a zasychací časy, vzhledem k vyšší jímavosti vody vlivem již zmíněného snížení rovnovážné vlhkosti. Protože se během vysokých teplot při zpracování dřeviny uvolňují pryskyřice, není nutná aplikace zvláštních prostředků k fixaci suků.

Povrchově neupravený Thermowood, vystavený povětrnosti, se chová jako běžná, nenatíraná dřevina. Vlivem UV záření povrch šedne, tvoří se mikroskopické trhlinky, dřevo dostává vzhled „staroby“. K zachování jeho původního vzhledu i kvality je nutné provedení povrchové úpravy. Je-li k povrchové úpravě předepsán základový nátěr aplikovaný štětcem, nejlepšího výsledku je dosaženo použitím prostředků na olejové bázi. Pokud je materiál dodáván k povrchové úpravě již předupraven základním nátěrem, lze jako vrchní nátěr bez potíží manuálně aplikovat buď olejové nebo vodouředitelné nátěrové hmoty, předepsané výrobcem.

Prevencí k možným odstínovým změnám vlivem povětrnosti je pigmentace, kterou by měla obsahovat každá použitá nátěrová hmota. Ve většině případech je povrchová úprava prováděná polotransparentními ochrannými nátěry, obsahujícími dohněda zabarvující pigmentaci, tónovanou do originálního odstínu dřeviny Thermowood tak, aby se konečný odstín blížil původnímu co nejvíce. Obvyklým výsledkem však je mírně tmavší odstín. Různé typy povrchových úprav mají také různé údržbové intervaly. Platí, že čím vyšší je pigmentace použitého nátěru, tím delší jsou údržbové intervaly. V případě plně krycích nátěrů je originální odstín i povrchová struktura maskována.

V oblasti venkovních stavebních obkladů se doporučuje nanesení alespoň první vrstvy nátěru před provedením instalace, s tím, že konečná vrstva bude aplikována po jejím dokončení. V případě použití nátěrů založených na přírodních olejích, je doporučeno obohacení těchto materiálů o fungicidní přípravky.

V případě povrchových úprav materiálu Thermowood musí být vždy dodrženy instrukce předložené výrobcem."

Převzato z „Thermowood® Handbook“, vydané Finnish Thermowood Assotiation, c/o Wood Focus Oy, P.O.Box 284, FIN-00171 Helsinki, FINLAND., kap. 6.4. Surface treatment, ze dne 8.4.2003, www.thermowood.fi.

Soubory ke stažení
Aplikační postup č. 3 pdf  77 kB
Aplikační postup č. 4 pdf  75 kB