Referenční fotogalerie

Referenční fotografie zachycují nejen konkrétní zakázky dokončované průmyslovými nátěrovými hmotami na dřevo firmy ASTRA Vernici ale také vybrané detaily i mikrosnímky typických povrchových úprav dřeva, prodejní expozice regionálních zastoupení aj.

Stavba repliky významného historického objektu. Napuštění cedrového obkladu olejem Astraxil v roce 2011.

Povrchová úprava vnitřních i venkovních dřevěvěných sendvičových konstrukcí a obkladových ploch olejem ASTRAXIL. Prostředí se vyznačuje vysokou relativní vlhkostí vzduchu (téměř 100%) a agresivním účinkem výparů bazénové chemie. Dokončeno na jaře r. 2007, 6.000 m2 upravených ploch.

Povrchová úprava venkovních tesařských konstrukcí, dřevěných obkladů zdí (cedr), vnitřních dřevěných konstrukcí, stavebně-truhlářských výrobků a vnitřního nábytku. Odstíny tónovány dle požadavku projektanta, přibl. 8 tis m2. Realizace I. etapa 2007, II. etapa 2009. Výroba nábytku a realizace povrchových úprav dřeva viz. www.dossi.cz.

Povrchová úprava dubových masivních profilů designových laviček. Extrémní zatížení povětrností. Napouštěcí a barvící přípravek aplikován máčením, vrchní silnovrstvá lazura nanesena vysokotlakou stříkací technikou. Výrobce viz. www.mmcite.cz

Povrchová úprava tepelně upravené dřeviny LUNAWOOD, profil SSS, vzor Solar Shade Slath 26x28. Výrobek: Dělící paravany a ostatní dekor. prvky novostavby. Požadavek projektanta sladit původní odstín dřeviny typu Thermowood s odstínem dřevěných eurooken. Aplikační postup č. 2-TW. Realizace zač. 2008.

Povrchová úprava materiálu ThermoWood® voskem ASTRAXIL CERATO.

Povrchová úprava typu "slabovrstvá lazura" vodouředitelným prostředkem IDROXIL BS. Ekonomicky výhodný a velmi odolný nátěrový systém. Realizace na jaře r. 2007. Výrobce viz. www.karim.cz

Povrchová úprava sestává z aplikace mořidel UNICOLOR a voskování prostředkem HIGH SOLID OIL - WAX. Díky prvotřídním tokovým vlastnostem použitého mořidla bylo dosaženo rovnoměrného odstínového výpadu i při aplikaci na svislých plochách z "vratké" montážní plošiny.

 Modrý odstín slabovrstvé lazury na tepelně upravené dřevině, tzv. ThermoWood®. Na předmětnou povrchovou úpravu byl stanoven individuální aplikační postup ve spolupráci s laboratoří firmy ASTRA Vernici, S.r.l.

Charakteristický perličkový efekt na povrchu ošetřeném voskem ASTRAXIL CERATO, který vzniká odpuzováním srážkové vody. Povrch však není zcela uzavřen a vlhkost, která se do dřeva dostala na osmotickém principu je za suchého počasí odváděna zpět.

Typ povrchové úpravy: Slabovrstvá, údržbová lazura. Povrch je nutno periodicky, přibl. každé dva roky, napustit olejem ASTRAXIL.

Vosk ASTRAXIL CERATO byl tónován do podoby krycí barvy. Nános ve dvou vrstvách vykazuje vysokou odstínovou kryvost. Předmětný nátěrový systém je vhodný pro řemeslné zpracování při revitalizaci dříve natřených ploch. Praskliny ve hmotě dřeva je nutno nejprve prosytit olejem ASTRAXIL.

Povrchová úprava sestává z aplikace oleje ASTRAXIL máčením a silnovrstvé lazury IDROFIN EX 1690/40 nanášené vysokotlakou stříkací technikou.

Celoročně povětrností extrémně zatěžovaný výrobek z masivní borovice. Napouštěcí a barvící olej ASTRAXIL aplikován máčením a vosk ASTRAXIL CERATO nanášen stříkáním. Výrobce viz. www.horyna.cz

Povrchová úprava mimořádně komplikovaná vzhledem k nutnosti provést povrchovou úpravu po uložení schodnic a jejich nivelaci na betonovém lůžku. Tokové vlastnosti černého mořidla UNICOLOR upraveny tak, aby nedocházelo k podtokům a vzlínání mimo upravovaný povrch. Na stěnách patrny zbytky masivního bandážování. Povrch dokončen několikanásobným nanesením vosku HIGH SOLID OIL-WAX a ručním rozleštěním.