Kramářova chata Suchý vrch

Stavba repliky významného historického objektu. Napuštění cedrového obkladu olejem Astraxil v roce 2011.

Golf Resort Kunětická Hora

Povrchová úprava venkovních tesařských konstrukcí, dřevěných obkladů zdí (cedr), vnitřních dřevěných konstrukcí, stavebně-truhlářských výrobků a vnitřního nábytku. Odstíny tónovány dle požadavku projektanta, přibl. 8 tis m2. Realizace I. etapa 2007, II. etapa 2009. Výroba nábytku a realizace povrchových úprav dřeva viz. www.dossi.cz.

Městský mobiliář Pardubice

Povrchová úprava typu "slabovrstvá lazura" vodouředitelným prostředkem IDROXIL BS. Ekonomicky výhodný a velmi odolný nátěrový systém. Realizace na jaře r. 2007. Výrobce viz. www.karim.cz

Povrchová úprava dubových schodnic po jejich uložení na betonové lůžko

Povrchová úprava mimořádně komplikovaná vzhledem k nutnosti provést povrchovou úpravu po uložení schodnic a jejich nivelaci na betonovém lůžku. Tokové vlastnosti černého mořidla UNICOLOR upraveny tak, aby nedocházelo k podtokům a vzlínání mimo upravovaný povrch. Na stěnách patrny zbytky masivního bandážování. Povrch dokončen několikanásobným nanesením vosku HIGH SOLID OIL-WAX a ručním rozleštěním.

Alpské balkony

Celoročně povětrností extrémně zatěžovaný výrobek z masivní borovice. Napouštěcí a barvící olej ASTRAXIL aplikován máčením a vosk ASTRAXIL CERATO nanášen stříkáním. Výrobce viz. www.horyna.cz

Detail povrchové úpravy celoročně exponovaného zahradního nábytku

Povrchová úprava sestává z aplikace oleje ASTRAXIL máčením a silnovrstvé lazury IDROFIN EX 1690/40 nanášené vysokotlakou stříkací technikou.

Mikrosnímek povrchu nátěru vosku ASTRAXIL CERATO

Vosk ASTRAXIL CERATO byl tónován do podoby krycí barvy. Nános ve dvou vrstvách vykazuje vysokou odstínovou kryvost. Předmětný nátěrový systém je vhodný pro řemeslné zpracování při revitalizaci dříve natřených ploch. Praskliny ve hmotě dřeva je nutno nejprve prosytit olejem ASTRAXIL.

Typická aplikace vosku ASTRAXIL CERATO - terasy a zahradní a rošty

Typ povrchové úpravy: Slabovrstvá, údržbová lazura. Povrch je nutno periodicky, přibl. každé dva roky, napustit olejem ASTRAXIL.

Detail povrchu po aplikaci vosku ASTRAXIL CERATO

Charakteristický perličkový efekt na povrchu ošetřeném voskem ASTRAXIL CERATO, který vzniká odpuzováním srážkové vody. Povrch však není zcela uzavřen a vlhkost, která se do dřeva dostala na osmotickém principu je za suchého počasí odváděna zpět.

Detail povrchu tepeleně upravené dřeviny, tzv ThermoWood® s unikátní modrou lazurou

 Modrý odstín slabovrstvé lazury na tepelně upravené dřevině, tzv. ThermoWood®. Na předmětnou povrchovou úpravu byl stanoven individuální aplikační postup ve spolupráci s laboratoří firmy ASTRA Vernici, S.r.l.